Personuppgifter

Detta dokument beskriver vilken data som sparas och varför.

Era personuppgifter och hur vi hanterar dem

Uppdaterad: 2021-07-01

Med era personuppgifter menar vi den data vi samlar in och sparar om er och hur ni använder våra tjänster som direkt eller indirekt identifierar er. Dessa uppgifter använder vi för att tillhandahålla tjänster, ge er en bättre upplevelse, förbättra tjänster och ge erbjudanden som passar just era behov.

Nedanstående information är en summering kring hur vi samlar in och hanterar era personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

1. Behandling av personuppgifter

Personuppgifter (för- och efternamn, personnummer, adress, telefonnummer och epostadress) som ni lämnar till Registrera Domän i samband med med köp av tjänster sparas hos Registrera Domän så länge ni är kund och därefter olika lång tid beroende på vad de används till och på hur länge de måste sparas enligt lag. Som exempel sparas betalningsunderlag enligt gällande bokföringsregler.

Registrering av domännamn

När ni registrerar domännamn genom Registrera Domän kommer era personuppgifter för dessa att hanteras av respektive registry. Dessa har olika integritetspolicies, vissa befinns in EU, andra inte. När ni registrerar ett domännamn godkänner ni också respektive registries integritetspolicy.

En lista på de olika registries som vi stödjer finner ni på här.

2. Typ av personuppgifter som vi samlar in

Kontaktuppgifter

När ni blir kund hos Registrera Domän samlar vi in era kontaktuppgifter: För- och efternamn, adress, telefonnummer, epostadress och för vissa tjänster också personnummer.

Information om era tjänster

Vi sparar också information om vilka av våra tjänster ni beställer och använder.

Supportärenden

När ni kontaktar vår kundtjänst samlar vi in den information som ni uppger till oss för att vi skall kunna hjälpa er med ert ärende.

3. Så här samlar vi in personuppgifter

Vi samlar in och behandlar data som:

 • ni uppger själv när ni blir kund hos oss
 • nu uppger när ni kontaktar oss i form av e-post, chatt-konversationer, och via servicedesk (ärenden)
 • skapas när ni använder våra tjänster, t.ex. när ni besöker vår hemsida eller loggar in till ert Kundkonto
 • vi hämtar från andra källor, t.ex AllaBolag.se.
 • skapas i cookies när ni besöker våra webbsidor med er webbläsare

Exakt vilken information vi samlar in om just er beror på vilken eller vilka av våra tjänster som ni använder.

4. Det här använder vi personuppgifter till

För att vi skall behandla era personuppgifter krävs det att någon av följande rättsliga grunder uppfylls:

 • Krav för att uppfylla avtalet med er
 • Krav för att fullgöra en för Registrera Domän rättslig förpliktelse
 • Behandling ligger i både ert och Registrera Domäns intresse
 • Samtycke från er för just den behandlingen

För att vi skall kunna tillhandahålla våra tjänster till er behöver vi behandla era personuppgifter. Nedan finner ni information om vad vi använder er data till, samt vilken rättslig grund behandlingen har.

Tillhandahållande av tjänster

Vi behandlar personuppgifter för att identifiera er som kund och för att hantera och leverera de tjänster ni beställt och prenumererar på. Samt personuppgifter som krävs för att hantera fakturering och betalning av de tjänster ni använder.

Rättslig grund: Fullgörande av avtal

Kommunikation och support

Vi kan använda personuppgifter från tidigare kontakt med oss för att kunna ge er bättre hjälp.

Vi använder era kontaktuppgifter och information om vilka tjänster ni använder som grund för fakturor, nyhetsbrev, viktig information om era tjänster, erbjudanden och tips om hur ni kan använda våra tjänster.

Rättslig grund: Intresseavvägning, samtycke och fullgörande av avtal.

Marknadsföring

För att kunna marknadsföra relevanta produkter och tjänster till er efter era behov behandlar vi personuppgifter om vilka tjänster ni använder och hur ni använder dem.

Rättslig grund: Intresseavvägning och samtycke.

Säkerhet och förhindrande av missbruk

Vi behandlar personuppgifter i syfte att upptäcka och förhindra följande för våra tjänster och i vårt nätverk:

 • missbruk
 • intrångsförsök
 • attacker i form av virus, malware, DOS/DDOS
 • lagbrott
 • användning av våra tjänster som strider mot våra villkor

Rättslig grund: Fullgörande av avtal och rättslig förpliktelse.

Lagstadgade skyldigheter

Vi behandlar personuppgifter i syfte att efterfölja de krav lagen ställer.

Rättslig grund: Rättslig förpliktelse.

5. Så här länge sparar vi personuppgifter

Vi sparar personuppgifter så länge det finns ett dokumenterat syfte för behandlingen och enligt vår policy för säkerhetskopiering.

Efter det att ni inte har några tjänster alls kvar hos oss, och inte har loggat in till Kundportalen, behålls personuppgifterna i Kundportalen 3 år. Efter detta raderas alla personuppgifter, inklusive all e-postkorrespondans, supportärenden, beställningar osv. Loggar ni in till Kundportalen räknas 3-års perioden om från denna tidpunkt. Efter att alla personuppgifter raderats från Kundportalen finns de kvar som säkerhetskopiering ytterligare 1 år.

Har ni webbhotell hos oss kan den information som ni laddar upp till er hemsida innehålla personuppgifter. Det gäller t.ex. om ni själv bedriver en webshop. Allt innehåll som ni laddat upp till er hemsida raderas 25 dagar efter det att tjänsten sagts upp, direkt eller indirekt t.ex. pga utebliven betalning. Detta gäller också den e-post ni har på ert webbhotellkonto. All data ligger sedan kvar som säkerhetskopiering under 6 månader.

Detta gäller också för de tjänster som ingår med domänregistrering och renodlade e-posttjänster.

De personuppgifter som anges vid registrering av domännamn sparar inte Registrera Domän i något system. Dessa hämtas direkt från det aktuella registriet när de behövs, t.ex. när ni som kund vill uppdatera dessa. Hur respektive registry hanterar dessa personuppgifter är upp till dennes villkor. Ni behöver ta del av, och godkänna, dessa innan ni registrerar ett domännamn. Registrera Domän kan inte påverka på vilket sätt dessa hanteras. Ni finner villkoren för samtliga toppdomäner som vi erbjuder här (klicka).

6. Till vem lämnar vi ut personuppgifter

Partners och underleverantörer

Vi har avtal med samtliga partners och underleverantörer inom EU, och EU standardavtalsklausuler för alla utanför EU. Avtalen reglerar bland annat vilka personuppgifter som behandlas, varför behandling görs, hur personuppgifter skall skyddas och hur länge de behandlas. Avtalen innehåller också instruktioner från personuppgiftsansvarig till personuppgiftsbiträde hur personuppgifterna får behandlas.

Vi eftersträvar att aldrig dela mer personuppgifter än absolut nödvändigt med respektive partner. Vi lämnar endast ut uppgifter till våra partners som vi avtalsmässigt måste göra. Vi lämnar endast ut uppgifter i syfte att leverera beställda tjänster, således t.ex. inte för Marknadsföring, analyser etc.

Era personuppgifter visas under vissa förutsättningar i domännamnssöktjänsten WHOIS som tillhandahålls av de olika toppdomänerna. De flesta visar numera endast anonym information. Ni kan kontrollera vilken information som visas med vårt Whois verktyg, https://whois.registrera-doman.se/.

Vi vidtar lämpliga skyddsåtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras i enlighet med gällande lag rörande säkerhet och personlig integritet. Samma krav ställer vi på våra underleverantörer.

Se "Utlämning av personuppgifter" (inloggning till Kundportal krävs), för en komplett lista av partners och underleverantörer till vilka personuppgifter lämnas ut.

Rent generellt lämnar vi inte ut några kunduppgifter till någon som inte är relevant för att vi skall kunna uppfylla våra åtagande gentemot er som kund.Vi använder ingen "tracking" genom 3:e part, i synnerhet använder vi inga tjänster från Google, Facebook och Twitter, inte heller från några andra annons- eller analysföretag.

7. Så här skyddar vi era personuppgifter

Vi använder oss av industristandarder för att lagra, behandla och kommunicera känslig information som exempelvis personuppgifter och lösenord på ett säkert sätt. Till exempel SSL/TLS, kryptering, brandväggar, envägs hash-algoritmer och flerfaktorsinloggningar.

Skyddet implementeras med systematiska, organisatoriska och tekniska åtgärder för att säkerställa integritet, sekretess och tillgänglighet.

Registrera Domäns personal är bundna av sekretessavtal och behandlar endast den information deras uppdrag kräver.

8. Ni bestämmer över era personuppgifter

Ni bestämmer över era egna personuppgifter. Det vill säga ni avgör vilka uppgifter ni vill lämna samt vilken behandling av era personuppgifter ni godkänner, och ni kan återkalla ert samtycke när ni önskar.

Observera dock att vi behöver vissa personuppgifter för att kunna tillhandahålla våra tjänster till er. Om ni väljer att återkalla ert samtycke kan det innebära att vi inte kan tillhandahålla alla våra tjänster till er.

Läs mer här om vilka rättigheter ni har rörande era personuppgifter

9. Era och era användares personuppgifter när Registrera Domän agerar personuppgiftsbiträde

I de fall ni är personuppgiftsansvarig och Registrera Domän agerar personuppgiftsbiträde så regleras vår behandling av era kunders personuppgifter i vår avtalsbilaga Personuppgiftsbiträdesavtal. Till exempel om ni driver en webshop hos Registrera Domän där era kunders beställningar lagras och behandlas på våra servrar, de epostkonton ni har hos oss eller den data ni har i våra databastjänster. Ett annat exempel är om ni använder er av våra återförsäljartjänster.

10. Så här behandlar vi era personuppgifter när ni inte längre är kund

När ni säger upp ert konto tar vi bort alla era personuppgifter där det inte längre finns syfte för fortsatt behandling. Vi meddelar även de eventuella partners och underleverantörer, se ovan, som behandlat er data att den ska raderas hos dem.

Det som bland annat tas bort är

 • all data som ni skapatat genom våra tjänster, t.ex. era hemsidor, databaser och e-post (6 veckor)
 • säkerhetskopior av data ni skapat genom våra tjänster. (6 månader)
 • era domännamn och dns-inställningar (omedelbart)
 • era personuppgifter, supportärenden och fakturor i vårt Kundsystem (https://kunder.support) (3 år)
 • säkerhetskopior av vårt Kundsystem. (6 månader)

Ni kan begära snabbare bortttagning från vårt Kundsystem. Alla säkerhetskopior lagras krypterat där endast Registrera Domän förfogar över krypteringsnyckeln.

Sådant som inte tas bort

Sådant som inte tas bort är sådant som vi lagligen är skyldiga att spara. Exempel på detta är:

 • Data som krävs enligt bokföringslagen

Vad säger då våra kunder?

Vår mission är att erbjuda professionella tjänster, kunnig och snabb support. Har vi det?
Detta är vad några av våra kunder tycker.

Framförallt var det ett suveränt snabbt svar jag fick. Det tog inte tre minuter från att min fråga ställts!


Klas, Boxholm

Registrera Domän Svenskt Företag Svensk Support. Alla våra tjänster är anpassade till svenska förhållanden.

Impeccable service, fast and exactly to the point. THANK YOU FREDRIK!Johan, Chatswood

Vi strävar efter att hålla de absolut lägsta priserna för registrering av domännamn och att hålla högsta möjliga tekniska nivå på våra domäntjänster. I våra kompletta paket ingår våra unika tjänster med vidarebefordring av url och e-post, dynamisk DNS och Enkel Hemsida.

Snabb återkoppling och bra/pedagogiskt med en film som visade hur man skulle göra.


Maria, Nordingrå

Ni kan göra allt där, i real-tid. Ni kan bygga och installera servrar, ändra bestyckning på servrar, t.ex. ändra minne och lagring. Ni kan bygga få och stora servrar eller små och många. Ni kan skala ned och upp när ni vill,

Hahaha, nu skojar ni lite? Hur kan man bli bättre än en varaktighet på ett ärende som tog 0 tid? Nja, det är svårt att överträffa :-) Tack så mycket! :-D

Sofia, Göteborg

Avlyssning av e-post och beroenden av USA - Aka NSA och Snowden All vår infrastruktur är oberoende av amerikanska företag och infrastruktur. All vår infrastruktur ligger antingen i Sverige eller i Tyskland. Enkel E-Post ligger på servrar i Tyskland medan samtliga övriga e-posttjänster ligger på servrar i datathallar i Sverige

Nya Toppdomäner

+ mer

Registrera ert domännamn

hos Registrera Domän och ni får följande,

 • Blixtsnabb registrering
 • Domänadministration på svenska. Ni har full kontroll över er domän.
 • DynDNS, e-post, WordPress, Enkel Hemsida INGÅR
 • Unikt! Registrera Alla Världens Domännamn

.one

Från 179 kr

Registrera den Svenska Toppdomänen .ONE
Sverige

Registrera

.si

Från 671 kr

Registrera Hela Världens Toppdomäner
Slovenien

Registrera

.co.il

Från 821 kr

Registrera Hela Världens Toppdomäner
Israel

Registrera

.eu

Från 253 kr

Registrera Hela Världens Toppdomäner
Global

Registrera