Microsoft SharePoint


Microsoft Office SharePoint Server är en integrerad svit med serverfunktioner som kan bidra till att förbättra effektiviteten i organisationen genom att tillhandahålla omfattande innehållshantering och företagssökning, accelerera delade affärsprocesser och förenkla informationsdelning över gränser för bättre affärsinsyn.

 

Office SharePoint Server 2007 kan hantera alla intranät, extranät och webbprogram för hela företaget inom en integrerad plattform, i stället för att förlita sig på separata fragmenterade system. Dessutom förser också den här samarbets- och innehållshanteringsservern IT-specialisterna med de verktyg de behöver för serveradministration, programutvidgning och samverkan.

Att sätta upp en egen MS SharePoint miljö för sitt företag kräver investeringar men främst är det nödvändigt att upprätthålla en rätt avancerad teknisk kompetens inom företaget. Detta är inte möjligt för många mindre företag och då blir vår tjänst Hosted SharePoint Server mycket intressant.

 

Vi erbjuder en komplett teknisk miljö där vi uppgraderar och underhåller servrar och programvara. Det enda ni behöver tänka på är hur ni skall använda er SharePoint. Vi erbjuder tjänster från 0 kr/månad på servrar i Sverige.

 

Hantera innehåll och processer

Förenkla resultatinriktade satsningar och håll affärsinformationen säker med hjälp av en uttömmande uppsättning verktyg för att hantera och kontrollera elektroniskt innehåll. Strömlinjeforma de dagliga affärsprocesserna som hämmar produktiviteten genom att använda elektroniska formulär och direkta arbetsflödesprocesser som användare kan initiera, spåra och delta i via vanliga program, e-post och webbläsare i Microsoft Office.

 

 • Kontrollera dokument med hjälp av detaljerad, utökningsbar hantering av riktlinjer. Definiera anpassade dokumenthanteringsriktlinjer för att kontrollera åtkomstbehörigheten på objektnivå, ange lagringstid och förfalloåtgärder och spåra innehåll med dokumentgranskningsinställningar. Riktlinjesintegration med vanliga klientprogram tydliggör resultatinriktningen, vilket förenklar för de anställda. Integration med Information Rights Management säkerställer att privat och konfidentiell information skyddas bättre även om datorn inte är ansluten till en server.
 • Lagra centralt, hantera och få tillgång till dokument för hela företaget. Företag kan lagra och organisera alla affärsdokument och allt -innehåll på en central plats, och användare har ett enhetligt sätt att navigera och hitta relevant information. Standardinställningarna för lagringsplatsen kan ändras om du vill lägga till arbetsflöden, definiera riktlinjer för lagring och lägga till nya mall- och innehållstyper.
 • Förenkla hanteringen av webbinnehåll. Innehåller lättanvända funktioner för att skapa, godkänna och publicera webbinnehåll. Huvudsidor och Sidlayout har återanvändningsbara mallar för ett enhetligt utseende och en enhetlig känsla. Med de nya funktionerna kan företag publicera innehåll från en plats till en annan (till exempel från webbplatser för samarbete till en portal) eller hantera flerspråkligt innehåll effektivt i flera intranät, extranät och på webbplatser på Internet.
 • Utöka affärsprocesserna för hela företaget. Med Forms Services-beroende lösningar kan du säkert och riktigt samla in information både inifrån och utanför företaget utan kodprogram och anpassade program. Informationen kan sedan enkelt integreras i affärssystem, lagras i dokumentarkiv, användas för att starta arbetsflödesprocesser eller skickas till webbtjänster, och på så sätt undviks dubbelarbete och kostsamma fel på grund av manuell dataregistrering.
 • Strömlinjeforma dagliga affärsaktiviteter. Använd arbetsflöden för att automatisera och få bättre insyn i vanliga affärsaktiviteter, till exempel granskning och godkännande av dokument, problemspårning och signaturinsamling. Med integrationen med vanliga klientprogram, e-post och webbläsare i Microsoft Office förenklas användarens arbetsmiljö. Företag kan enkelt ändra de direkta processerna eller definiera sina egna processer med vanliga Microsoft-verktyg, till exempel Microsoft Office SharePoint Designer 2007 (nästa generations Microsoft Office FrontPage) eller utvecklingssystemet Microsoft Visual Studio.

 

 

Förbättra insynen i affärerna

Övervaka affärsdrivrutiner effektivt, möjliggör mer välgrundade beslut för hela företaget och bemöt viktiga affärshändelser proaktivt.

 • Presentera affärskritisk information på en central plats. Skapa interaktiva BI-liveportaler (business intelligence) där affärsinformation från olika källor samlas in och visas med hjälp av integrerade BI-funktioner, till exempel intstrumentpaneler, webbdelar, KPI:er (Key Performance Indicator) och anslutningsteknik för affärsdata. Med centraliserade rapportcenterplatser får användare en enda plats där de kan hitta de senaste kalkylbladen, rapporterna och KPI:erna.
 • Förmedla information snabbt. I sökfunktionen i Office SharePoint Server 2007 inkorporeras användar- och affärsdata med dokument och webbsidor för att förmedla ett mer uttömmande resultat. Sökcentret visar en enda integrerad plats där anställda kan hitta innehåll, processer, användar- och affärsdata som är relevanta för deras speciella behov. På så sätt får användare och företag möjlighet att fatta beslut snabbare, och besluten baseras på den senaste informationen.
 • Dela affärsdata mellan många samtidigt som känslig information skyddas. Excel Services som körs på Office SharePoint Server 2007 ger åtkomst till data och analyser i realtid och interaktiva kalkylblad i Microsoft Office Excel från en webbläsare. Använd de här kalkylbladen om du vill behålla och effektivt dela på en centraliserad och uppdaterad version och samtidigt skydda eventuell känslig eller privat information som ligger inbäddad i dokument (till exempel ekonomiska modeller).
 • Dra nytta av dina ostrukturerade affärsnätverk för att komma fram till bättre beslut. Anställda kan använda nya kunskapshanteringsverktyg för att få ut mesta möjliga från sina ostrukturerade affärsnätverk, både inom och utanför företaget, vilket innebär att användare kopplas ihop snabbare och effektivare. Enskilda kan genom att utforska dessa odokumenterade affärsförhållanden och hitta ämnesexperter fatta bättre beslut snabbare.
 • Lås upp affärsdata. Affärsdatakatalogen gör det möjligt för strukturerade data från affärsprogram, till exempel SAP-och Siebel-systemen, att integreras i Office SharePoint Server 2007 med hjälp av webbdelar, listor, användarprofiler, sökning eller via programmering. Centralt hanterade anslutningar till backend-system kan definieras en gång och sedan användas av slutanvändare för att få tillgång till backend-data utan behöva skriva någon kod, och affärsdata blir enkelt del av portalinnehållet. Användardatakatalogen gör det också möjligt för företagssökningen att integrera backend-affärsdata i sökningen, utan att behöva skriva några protokollhanterare, iFilter eller anpassad kod.

Förenkla internt och externt samarbete

Dela på kunskap, hitta information och samarbeta lättare och mer säkert både inom företaget och över företagsgränserna. Använd dina samarbetspartner, kundnätverk och dina personliga användarnätverk om du vill ansluta till andra användare effektivt.

 • Stärk kund- och partnerrelationer. Med smarta, standardbaserade och elektroniska formulärlösningar kan du samla in affärsinformation från kunder och samarbetspartner via en webbläsare. LDAP-integration (lightweight directory access protocol) och stöd för andra autentiseringsprovidrar som kan läsas in gör det enkelt att arbeta med katalogtjänstkällor som inte är av typen Active Directory, vilket förenklar extranätkonfigurationerna och skapar tätare koppling till kunder, samarbetspartner och leverantörer.
 • Omfattande företagssökning. Företagssökning i Office SharePoint Server 2007 är av stor betydelse och lägger till företagsinnehåll, till exempel användare och affärsdata, samt dokument och webbsidor, för att ge ett mer uttömmande resultat. Företagssökningen är omfattande i Office SharePoint Server 2007, med nära integration med SharePoint-webbplatser, webbdelar, SharePoint-listor, användarprofiler med mera. Det gör det möjligt för användare att hitta den information som de behöver var de än navigerar inom portalen. Med företagssökning går det att söka igenom affärsdata, och sökresultaten kan anpassas, till exempel ytspecifika metadataelement för backend-poster.
 • Arbeta när och var du vill. Med offlineåtkomst till SharePoint-listor och dokumentbibliotek, via Microsoft Office Outlook 2007, frigörs du från begränsningarna i företagets nätverksanslutning. Med den nära integrationen med Microsoft Office Groove Server 2007 förbättras offlinemiljön ännu mer för användarna.
 • Koppla ihop och dela på kunskapen. Nya verktyg för kunskapshantering gör det möjligt för anställda att skapa och använda andras nätverk både inom och utanför företagen, så att de kan kopplas ihop och dela på kunskapen snabbare och effektivare med andra.
 • Anpassningsåtgärder Min webbplats är en helt och hållet anpassad arbetsmiljö för användare med en dedicerad webbplats för var och en. Varje webbplats kan användas för att lagra, presentera, visa och hantera innehåll, information och program på ett kontrollerat sätt. Varje webbplats kan även användas för att presentera information om användaren, till exempel färdigheter och roller, medarbetare och chefer, grupper och distributionslistor som användaren ingår i och dokument som användaren arbetar på. Och varje webbplats innehåller ofrånkomlig integritetskontroll och förbättrade säkerhetsmetoder så att varje användare kan välja hur mycket information som ska visas och till vem. Min webbplats kan även anpassas helt och hållet för enskilda krav.


Ge IT en möjlighet att ha en strategisk inverkan

Förbättra IT-svarstiden på affärsbehoven och minska antalet underhållskrävande plattformar med en integrerad plattform som har stöd för alla intranät, extranät och webbprogram i hela företaget.

 • Få förbättrat samverkansstöd. Office SharePoint Server 2007 är byggt på en skalbar arkitektur, med stöd för webbtjänster och samverkansstandarder, till exempel XML och SOAP (Simple Object Access Protocol). Office SharePoint Server 2007 har även omfattande, öppna programmeringsgränssnitt (application programming interfaces, API) och händelsehanterare för listor och dokument. Detta möjliggör integration med befintliga system och inkorporering av nya IT-investeringar som inte härrör från Microsoft. Med stöd för LDAP-integration med andra autentiseringsprovidrar som kan läsas in går det lättare att arbeta med källor som inte är av typen Active Directory. Direkt WSRP-mottagarwebbdel möjliggör integration med andra WSRP-kompatibla portallösningar.
 • Ge IT möjlighet att fokusera på mer strategiska uppgifter.Användare kan nu skapa webbplatser, initiera arbetsflöden, etablera program, få tillgång till backend-data, definiera säkerhet på objektsnivå och slutföra andra uppgifter utan att blanda in IT. Det här minskade användarberoendet av IT förbättrar produktiviteten och möjliggör även för IT-avdelningen att fokusera på att tillhandahålla tjänster som ger företaget ett mervärde. Med affärsdatakatalogen kan du definiera och utveckla affärsprogramkonfigurationer som ger tillgång till data i backend-systemen. Den här funktionen kan återanvändas av affärsanvändare för att skapa anpassade vyer med affärsdata utan att behöva utveckla någon anpassad kod.
 • Förenkla utveckling, hantering och systemadministration. Hantering en webbservergruppen, utveckling av nya innehållsdelar och hantering av synkronisering för de här webbplatserna har nu blivit mycket enklare. Utvecklingen kan göras från toppen till botten eller från botten till toppen. Förenkla webbplatsskapandet med hjälp av direkta startmallar för vanliga webbplatser, med layoutmallar för yta och sida och förkonfigurerad navigering. Och med förbättrade möjligheter att säkerhetskopiera och återställa innehåll kan IT-personal schemalägga säkerhetskopieringar, säkerhetskopiera flera webbplatsinsamlingar och sedan återställa dem var och en för sig.
 • Säker systemövervakning, användarspårning och övervakningsverktyg. De här verktygen hjälper till att ringa in och lösa problem snabbare och förbättra åtgärdernas effektivitet och systemets infrastruktur.
Beställ Hosted SharePoint
100MB
1GB
1GB
Pris/månad inkl. moms
38
94
94
Utrymme
100 MB
1 GB
1 GB
Nya Toppdomäner: .BLOG .MAKEUP .DOCTOR .SHOPPING .SHOP     

Registrera ert domännamn

hos Registrera Domän får ni följande fördelar,
 • Blixtsnabb registrering
 • Domänadministration på svenska.
 • DynDNS, e-post, WordPress, Enkel Hemsida INGÅR
 • Unikt! Registrera Alla Världens Domännamn
.se
Från
279
kr
Registrera Svenska Toppdomänen
.at
Från
599
kr
Registrera Österikes Toppdomän
.ae
Från
1 399
 kr
Förenade Arabemiraten
.nu
Från
19
kr
Den svenska sidan. Billigast i Sverige
Registrera Domän är en ICANN-Ackrediterad Registrar som registrerar alla världens toppdomäner. Här registrerar du enkelt dina domännamn direkt via hemsidan. Registrera Domän erbjuder även E-shop och Domännamnsförvaltning, för dig som vill samla alla dina domäner på ett ställe. För dig som vänder dig utomlands har vi även fördelaktiga domänpaket.